Startseite/Iranika/هزینه ها
Nach Oben

IRANIKA

Ihrer Jobvermittler für iranische Arbeitskräfte in Deutschland

هزینه ها


< هزینه ها طبق قرارداد در 2 نوبت اخذ خواهد گردید


پرداخت مبلغ 1850 یورو (یا معادل ریالی آن) هنگام عقد قرارداد بابت پیگیری و دریافت ویزای کار  -


  پرداخت مبلغ یکماه حقوق اولیه پس از قبولی در مصاحبه با کارفرما  -


 متقاضیانی که هنگام ثبت نام مدرک زبان آلمانی را ندارند می توانند در حین انجام فرآیند  کار خود را بسطح مورد نیاز برسانند


روز به خیر. به وبسایت ما خوش آمدید. ما به گرمی به شما خوش آمدید گفته و افتخار می کنیم که با بهترین تورها در خدمت شما خواهیم بود. سرزمین ایران کشوری چهارفصل با مردمی مهربان است. به ایران سفر کنید و از نزدیک خود تجربه کنید